Veikart over Svalbard – Kart med gater

Ordet Svalbard er bygget opp av to ord; sval, som betyr kjølig og bard, som betyr kant. For naturen på Svalbard er nemlig slik, den er kjølig, og det er mange breer og mye stein her som gir Svalbard sin ‘kant’. Det totale arealet på Svalbard er 61 022 km^2, men det bor bare omtrent 3000 innbyggere her. Noen av grunnene til at det er få innbyggere her kommer av dårlig infrastruktur og kaldt, rått klima.