Verdenskart

Jorden er en planet som er bosatt av mange planter og dyrearter, inkudert mennesket, og er den eneste planeten vi vet om som sikkert inneholder liv. Det er den tredje fjerneste planeten fra sola og er den største jordbaserte planeten i solsystemet vårt. Man antar at jorden begynte å ta form for omtrent 4.5 milliarder år siden.