Veikart over Verdal – Bykart med gater

Verdal er en by i Trøndelag fylke og har ca. 8500 innbyggere. Den viktigste næringen i byen er verkstedindustrien, industribransjen, betong og tre industrien og hotell og service bransjen. Byen har en stor havn som kan ta imot skip opptil 15.000 tonn. Stiklestad som ligger rett utenfor byen er kjent i norsk historie. I 1030 ble slaget på Stiklestad holdt her og dette førte til endringen fra høvding samfunnet til kongedømme i Norge. Fugletitting, golf, vandring eller fisking i Verdalselva er noen av aktivitetene Verdal har å tilby.