Veikart over Vestlandet, Vest-Norge – Kart med gater

Vestlandet har omtrent 650 tusen innbyggere, på et areal på 34 055 km^2. Vestlandet er den største landsdelen i fysisk størrelse. Noen av byene man kan oppleve her er blant annet Bergen og Leikanger. På Vestlandet snakker de målformen nynorsk. Når vi snakker om Vestlandet snakker vi om kysten på midtre del av Vestlandet fra munningen av Bømlafjorden i sør til Stadlandet i nord, i tillegg til fjord-, dal- og fjellstrøkene innenfor dette. Det er 43 kommuner totalt etter den nye kommunesammenslåinga.